Letos bylo při té příležitosti v mnoha městech vzpomenuto i sto let od vypuknutí tohoto konfliktu, stranou nestála ani Dobruška.
Jako každoročně byly 11. listopadu položeny věnce a květiny u hrobů a pamětních desek padlých vojáků na čtyřech místech v Dobrušce a dále v Křovicích, Mělčanech a Běstvinách.

Význam letopočtu 2014 podtrhlo setkání v malém sále Společenského centra Kina 70, kterého se zúčastnili členové vedení města, ředitelé škol, bývalí náčelníci VTOPÚ i současný ředitel VGHÚř a především váleční veteráni z novodobých válečných konfliktů.

Fakt, že se první světová válka dotkla i tohoto města, připomněl starosta Petr Tojnar, který mimo jiné řekl: „První světová válka stála Dobrušku a s ní dnes spojené obce více než sto třicet padlých. Nejsou to lidé beze jména. Každý z nich měl svůj vlastní životní příběh, každý žil starostmi a problémy, ale i radostmi a nadějemi, stejně jako jimi žijeme my."

Zajímavým připomenutím sto let starých událostí ve vztahu k Dobrušce se stal pro účastníky slavnostního setkání dokumentární film nazvaný Za císaře pána – i proti němu z cyklu Dobrušskou minulostí.

„Film je zaměřen na období před válkou a během ní v Dobrušce. Zobrazuje idylický život města na počátku století, vypuknutí války, rukování vojáků, ale také třeba vojenský lazaret v Dobrušce nebo místní vyhlášení samostatné republiky již 5. října 1918," přiblížil obsah Jiří Mach z Vlastivědného muzea, spoluautor scénáře.

Dana Ehlová