Právě on tedy vdechne po mnoha desítkách let život jednomu z nejlépe dochovaných historických objektů v Dobrušce. Budova s typickými podloubíčkem vyrostla nedaleko centra po roce 1806, kdy město zničil velký požár. Naposled zde kovářské řemeslo, včetně kování koní, provozoval v 70. a 80. letech minulého století Josef Hájek. Zejména starší generace si ještě pamatuje, jak u kovárny stáli uvázaní koně a mistr kovář jim za typické „vůně“ dával nové podkovy – železná oka, za která byli přivázaní, jsou ve venkovní zdi dodnes.

Budoucí provozovatel kovárny Ondřej Požár představil v Dobrušce své nesporné umění již vloni, kdy vykoval pozoruhodnou železnou plastiku Nejsvětější Trojice, která byla 8. srpna slavnostně vysvěcena v Mělčanech a následně instalována na Mělčanském kopci, v místech, kde stával původní kříž.

Ale zpět ke kovárně: Zajímavé je, že se v poslední době objekt dvakrát proměnil v galerii. V roce 2017 v něm vystavil fotografie zachycující právě vybavení kovárny Pavel Štěpán a v závěru loňského srpna tu přivítali manželé Kolenovi z Mělčan velké množství milovníků květin, kteří obdivovali nádherné květy jejich jiřinek.

Ondřej Požár plánuje obnovit kovářskou výrobu během léta.

Dana Ehlová