Dále zastupitelstvo podpořilo udělení Cen města Dobrušky třem výrazným osobnostem. V neposlední řadě projednalo podání žádosti o podporu na projekt "Po stopách kulturních a přírodních zajímavostí" z programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.

V případě schválení žádosti dojde například k dokončení značení cyklistických tras v katastru Dobrušky, vybudování několika odpočinkových altánů a finance pomohou k dokončení projektu nové muzejní expozice v Rýdlově vile.

Podobný záměr, který je součástí projektu, vypracovalo i polské partnerské město Pilawa Gorna.

Dana Ehlová