O hodinu později dojde ke slavnostnímu zahájení Tavení skla dřevem a představení knihy Deštné na starých pohlednicích. Večer osvěží skláře i návštěvníky country hudba.

Sobotní program startuje v 9 hodin a tavit a foukat se bude až do vyčerpání skloviny, předvedeny budou i další sklářské technologie. Nedílnou součástí je už pravidelně slavnostní benefiční koncert - v kostele sv. Máří Magdalény tentokrát vystoupí Polyfonní sdružení Nové Město nad Metují a výtěžek bude věnován na restaurování zdejšího památkově chráněného varhanního pozitivu.

V neděli dopoledne jako tradičně proběhne dražba výrobků, které spatřily světlo světa během konání šestadvacátého ročníku.

Dana Ehlová