Výročí úmrtí svatého Vincence z Pauly, zakladatele moderní charity a péče o chudé, připadlo právě na úterý. Proto se Stacionář svatého Františka v Rychnově nad Kněžnou rozhodl otevřít své brány návštěvníkům a uspořádat Den otevřených dveří. „V úterý jsme měli velký svátek. Na dnešek připadl den charity. V celé republice je vyhlášen asi třetím nebo čtvrtým rokem,“ řekla Eva Šmídová, ředitelka charity.

K tomuto dni se tedy rozhodli prezentovat to, co v rychnovské charitě dělají. „V naší charitě máme denní stacionář, týdenní stacionář a odlehčovací služby pobytové. Chodí sem klienti s mentálním postižením či senioři, které třeba ráno někdo přiveze a odpoledne si je zase vezme domů,“ vysvětlila Šmídová. A co návštěvníci viděli?

„Mohli se podívat na výtvory našich klientů, také viděli, kde naši klienti tráví volný čas. Máme tady tělocvičnu, multifunkční dílničku, společenské místnosti. Lze tady vidět různé výrobky. Pro seniory máme od května nově rekonstruovanou koupelnu. Dále bychom chtěli koupit zvedák, rádi bychom také vybavili prostory pro mentálně postižené,“ řekla Šmídová.

Cílem Dne otevřených dveří bylo ukázat, že tady jsou. Chtějí, aby se o nich vědělo. I když se asi ví, tak málo kdo přijde dovnitř. „Byli se tady podívat i z Domečků, protože pracují s podobnou klientelou. A ti byli rádi, protože to zevnitř nikdy neviděli. Vždycky jen procházeli kolem. Takhle mohli vidět i pokoje. Líbilo se jim tady,“ uvedla Šmídová.

„Máme tady dokonce i keramickou dílničku. Avšak klienti když si něco vyrobí, tak si to rádi nechají, případně to darují svým příbuzným,“ vysvětlila absenci některých výrobků sociální pracovnice Zuzana Benešová.

Jaké služby stacionář nabízí
- pomoc při zvládání péče o vlastní osobu při pohybu, oblékání, osobní hygieně, stravování, orientaci
- zajištění stravy pětkrát denně včetně pitného režimu
- ubytování v třílůžkových pokojích bez příslušenství
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: pracovní a výtvarné (včetně šicí a keramické dílny), hudební aktivity a tanec, opakování školních znalostí, trénování paměti, četba denního tisku, časopisů a knih, společenské hry a video
- činnosti k podpoře sociálního začleňování: povídání, pomoc při komunikaci, podpora vztahů s rodinou a dalšími lidmi, besedy, koncerty, vycházky, doprovod při jednání na úřadech, akce pro veřejnost
- činnosti k udržení a rozvoji osobních a sociálních schopností a dovedností: cvičení, nácvik soběstačnosti, rozvoj poznávacích funkcí, práce na počítači
- sociální poradenství, zprostředkování služeb jiných poskytovatelů, pomoc s nakupováním

Doplňkové aktivity
- doprava do stacionáře a zpět, doprava na rehabilitaci
- rekreační pobyty jednou až dvakrát ročně