Tato investice vyšla téměř na 15 milionů korun, práce byly dokončeny loni v listopadu. Momentálně čekáme, zda nám bude přidělena dotace, pokud ano, rádi bychom vybudovali novou kanalizaci z Čestic do Olešnice. Tato stavební akce se bude pohybovat kolem částky 90 milionů korun. Momentálně probíhá územní řízení.

V letošním roce máme v plánu také rekonstrukci místního hřiště, kde by se měly do budoucna objevit nové mantinely a střídačky. Opravy hřiště chceme realizovat v letních měsících. Na tuto stavební akci jsme zažádali o dotaci, s rekonstrukcí ale počítáme i v případě, že nám nebude dotace přidělena. Opravy bychom pak museli uhradit z vlastních zdrojů, celková rekonstrukce hřiště by měla vyjít na jeden milion dvě stě tisíc korun.

Dále bychom chtěli v obci zajistit třídění bioodpadu, místní obyvatelé by měli kompostéry a byl by zajištěn také svoz odpadu.

Rubriku přinášíme každé úterý. Pořadí oslovovaných starostů a starostek je abecední podle názvu obce (mohou nastat i výjimky).