Představitelé obce schválili cenu stočného na základě finanční analýzy a výpočtu cen stočného ve výši 28,50 Kč bez daně. Dojde tak k navýšení ceny stočného o 2,13 Kč bez daně za metr krychlový. S připočtením daně z přidané hodnoty bude částka za jeden kubík vody činit 32,78 korun.