Za zhruba 69 milionů korun zde Královéhradecký kraj hodlá vybudovat nové prostory pro domov pro seniory. Záměr převodu budovy schválili krajští zastupitelé.

„Královéhradecký kraj má vůči Opočnu velký dluh. Přestavbou budovy bývalé chirurgie navýšíme počet lůžek pro klienty místního domova pro seniory o více než tři desítky a dáme nový smysl dlouho nevyužívaných prostor, uvedl královéhradecký hejtman Jiří Štěpán.

Záměr na převedení objektu schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje. Souhlas s převodem vyjádřili v polovině ledna také zastupitelé Opočna, které nemocniční areál vlastní. Město společně s Dobruškou bude poté zařízení provozovat. Pro tyto účely založí obě města nový subjekt, kterému kraj zrekonstruovanou budovu svěří do užívání.