Růžička se narodil před devadesáti lety – 20. ledna 1926 v Praze. Všechno nejlepší mu přeje nejen Rychnovský deník, ale také mnoho kosteleckých občanů, kteří se s ním během jeho života setkali.

Po maturitě na Reálném gymnáziu v Kostelci nad Orlicí studoval na Pedagogické fakultě University Karlovy v Praze u Cyrila Boudy, Karla Lidického a Martina Salcmana. V padesátých letech vyučoval na základních a středních školách a od roku 1960 vyučoval na Pedagogické fakultě Univerzity v Hradci Králové, na katedře výtvarné výchovy, obor užité grafiky a užité tvorby. Na fakultě pracoval až do roku 1990.

Zaujetí krajinou po ukončení studií vystřídalo natrvalo výtvarné zpracování textilu a textilního materiálu – nejprve vosková batika, v 70tých letech tkané tapiserie.
Jako výtvarník je nápomocen svému městu. Vytvářel pro Kostelec a společenské organizace diplomy, navrhl pro město prapor a novou podobu městského znaku. Svoje práce představil občanům v Městské knihovně v Kostelci nad Orlicí v roce 2011.

(km, red)