Jak uvedl Zdeněk Hejna, vedoucí odboru správy majetku, nestojí za vším žádné velké plány radnice, ale požadavek na sjednocení zpracování, což nařizuje stavební zákon. Lidé tak mají možnost až do 15. září posílat své požadavky a návrhy na úpravu stávajícího plánu. Avšak příliš mnoho jich zatím není.

„Lidé se se svými požadavky na nás obraceli již před dvěma lety, kdy jsme na změnu nepřistoupili, jelikož jsme věděli, že budeme muset pořídit plán nový. Tudíž nyní už ti, co tehdy své požadavky zaslali, s nimi nemusejí znovu chodit. Obdrželi od nás dopis s upozorněním, že je budeme brát v potaz," upřesnil Zdeněk Hejna.

Nových příchozích je tak méně. V součtu se zatím jedná asi o 70 úprav. Většinou však nejde o nic zásadního, jen o drobné změny. „Lidé například mají pozemek a chtějí, zda by byl změně na stavební parcelu, anebo naopak, že se nyní nachází v průmyslové zóně a aby byl vyjmut," uvedl jen několik příkladů vedoucí odboru.