Důvodem jsou práce na napojení druhé etapy obchvatu Opočna na silnici II/298. Objízdná trasa na Třebechovice pod Orebem vede v obou směrech přes Přepychy a Týniště nad Orlicí, přičemž uzavírka se dotýká i autobusové dopravy.

Mapa situace.Zdroj: MěÚ Opočno

Změny v autobusové dopravě

Linka IREDO 264

Zastávka Opočno,Čánka,rozc. ve směru Očelice zůstává obsluhována na silnici II/298

Zastávka Opočno,Čánka,rozc. ve směru Opočno obsluhována u č.p.68 v centru obce

Dochází k uspíšení většiny spojů na odjezdu z Hradce Králové cca o 5 minut

Linka IREDO 110

Neobsluhuje zastávku Opočno, Hradecká

Spoje jedoucí od Mokrého v Lípách obslouží zastávku Vodětín, v Čánce se otáčejí u kříže, kde je přemístěna zastávka Opočno,Čánka,kaplička. Po odbavení cestujících se přes Vodětín vrací dále na Podzámčí a ulicí Nádražní do Opočna na náměstí (spoje 1, 3, 5, 9, 23)

Spoje jedoucí od Očelic obslouží zastávku Opočno,Čánka,rozc. ve směru Opočno u č.p.68 (spoje 15, 17, 19)

Spoj 15 uspíšen, požadavek na přestup Opočno

Spoje 2, 4 , 22 a 24 - obsluha zastávky Opočno,Čánka,rozc. zůstává na komunikaci II/298

Spoje 12, 14, 18 a 16 - jedou z Opočna ulicí Nádražní k Podzámčí, odtud přes Vodětín závlekem ke křízi v Čánce, kde se otočí a obslouží náhradní zastávku Opočno,Čánka,kaplička. Poté se vrací na Vodětín a dále po své trase.

Linka IREDO 270

Spoj 13 neobslouží zastávku Opočno,,Hradecká