Spojení Častolovic s Rychnovem nad Kněžnou bude zajištěno primárně autobusy náhradní dopravy přes Synkov-Slemeno v intervalu asi 60 minut. Spojení Častolovic s Kostelcem nad Orlicí bude realizováno primárně vlakem. Autobusová linka Hradec Králové - Rychnov nad Kněžnou bude trasována dvěma variantami - část spojů pojede z Kostelce nad Orlicí po objízdné trase bez zastávky přes Zdelov. Ostatní spoje pojedou z Rychnova nad Kněžnou přímo do Častolovic bez zastavení.