Občanské sdružení Orion je na Rychnovsku jedinou organizací, která pečuje bez rozdílu o všechny děti s handicapem.

Projekt byl v roce 2007 nominován do celorepublikové soutěže „Dobrá rada nad zlato“, kde se umístil na třetím místě. „Byl zároveň jediným projektem ze sociální oblasti, umístěným na prvních místech,“ upřesnila ředitelka Centra Orion Ilona Mikušová. V Královéhradeckém kraji získal první místo.

Čtyři pilíře

Akce „Chceme být s vámi“ byla rozdělena na čtyři okruhy – Otevření Centra Orion, Uspořádání vzdělávacího kurzu pro rodiče dětí s handicapem, Rekvalifikační kurz pro osobní asistenty a Zaměstnání šesti osob.

„V současné době zajišťuje chod sdružení pět osob, dále zaměstnáváme dvacet osobních asistentů k dětem s handicapem ve školách základních, speciálních i v předškolních zařízeních,“ objasnila Ilona Mikušová. Poskytované služby využívá přibližně devadesát rodin s dětmi.

„Pro Orion jsme pronajali bezbariérové prostory v budově bývalé České pojišťovny v Rychnově nad Kněžnou. Vybavili jsme herny pro děti a dvě kanceláře,“ sdělila místopředsedkyně sdružení Miroslava Červinková.

Pomoc rodičům

Rodiče dětí s postižením navštěvovali vzdělávací kurz Pracovní adaptabilita. Celkem se ho zúčastnilo třicet osm osob. Tento kurz měl ulehčit hledání práce těm, kteří by se rádi ucházeli o nové místo.

„Pořádaný kurz zcela naplnil stanovený cíl – připravit pro ženy, které dlouhodobě pečují o dítě s handicapem, vzdělávací program, díky němuž by se dostaly ze své sociální izolace a začaly se více zapojovat do dění kolem sebe,“ pochvalovala si Červinková.

Nová pracovní místa

Nezaměstnaní se mohli přihlásit do rekvalifikačního kurzu pro osobní asistenty. Obsahoval obory jako zdravovědu, psychologii, speciální pedagogiku, dietologii, rehabilitaci. „Všech patnáct osob jsme následně zaměstnali jako osobní asistenty u dětí s postižením ve školách a školkách v rychnovském regionu,“ potvrdila Mikušová.

Další důležitou součástí programu bylo vytvoření pracovních míst pro šest osob, a to nejméně na půl roku. Tři lidi pracují přímo v Centru Orion. Jsou to maminky dětí s postižením, které se věnují dalšímu zkvalitnění sociálních služeb.

„Další tři osoby jsme zaměstnali jako osobní asistenty u dětí s handicapem v Mateřské škole Láň, v Základní škole Kolowratská a v tréninkové kavárně Láry Fáry,“ doplnila Mikušová.

GABRIELA ŠTĚRBOVÁ