Výtěžek dobrovolného vstupného půjde opět na sbírkové konto. Na programu koncertu, který začíná v 17 hodin, budou skladby Balbastreho, Vivaldiho, Pachelbela, Dvořáka, Kuchaře, Bacha, Schuberta, Brixiho a Mozarta. Co vedlo Anetu Ručkovou přijmout pozvánku do Přepych? „Vzhledem k tomu, že pozvání přišlo od samotného pana varhaníka Pavla Svobody, přijali jsme jej s nadšením a pokorou. Jsme moc rádi, že můžeme být alespoň na okamžik součástí tak ušlechtilého projektu, jako je záchrana historických varhan.“

Oba mladí umělci jsou velice úspěšnými studenty a mají skvěle nastartovanou uměleckou dráhu. Aneta studuje na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně v pěvecké třídě Jaroslavy Janské. Mezi její úspěchy patří 1. místo v Písňové soutěži Bohuslava Martinů v Praze nebo cena poroty za jedinečné provedení skladby A. Tučapského Love and sorrow - Láska a žal na Mezinárodní interpretační soutěži Stonavská Barborka.

Josef Kratochvíl studuje na Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ v Lipsku ve varhanní třídě profesora  a světově známého německého varhaníka - Martina Schmedinga. V únoru 2017 se stal vítězem hlavní ceny na prestižní mezinárodní varhanní soutěži „Vox Polonia Petropolitana“ v Petrohradě, a pravidelně koncertuje po celé Evropě.

Stav sbírkového konta
Shromáždit zbývá už jen 20 tisíc korun z celkových 1,3 miliónů korun. „Nikdo z nás na podzim roku 2015 nedoufal, že se to v tak rekordním čase podaří - projekt oslovil mnoho obyvatel Přepych i podnikatele z obce i regionu, někteří přispívají opakovaně.,“ říká starostka Přepych Zdeňka Seidelová, která má velkou zásluhu na úspěchu celé akce. Díky benefičním koncertům se tak kostel otevřel veřejnosti a lidé velice vítají koncerty špičkových umělců, a zároveň štědře přispívají na obnovu nástroje v rámci dobrovolného vstupného.

Dana Ehlová