Letos měli žáci za úkol vyřešit 18 úloh. Dětem naší třídy 3. C se opravdu dařilo. 
Andrea Kubešová (na snímku uprostřed) v okresním kole zvítězila. Iveta Miculyčová (vlevo) 
obsadila druhé místo a Hana Švandrlíková skončila na třetí příčce.

Ke skvělému výsledku určitě přispěla výuka matematiky podle profesora Hejného založená na logice. Všichni žáci pracovali 
s chutí, proto si zaslouží pochvalu.