O půl deváté ráno se v blízkosti kostelecké železniční zastávky sešli starostové, pracovníci příslušného odboru dopravy či zástupce Dopravního inspektorátu. Všichni pak společně absolvovali více než sedmikilometrovou procházku do Lípy nad Orlicí.

„Prohlídka dopadla úspěšně. Nebyly zjištěny žádné závady, které by bránily jejímu bezpečnému užívání," uvedl Vlastimil Šmol, který má na kostelecké radnici na starosti silniční hospodářství.