Nižší počet úrazů oproti loňskému roku zaznamenali letos členové Horské služby.

 

Většina úrazů se týká cykloturistů. „Řekl bych, že lidé často ne podcení, ale nedomyslí, co vše by se mohlo stát,“ sdělil náčelník Horské služby Josef Šifra. Podle jeho slov se také každoročně zvyšuje zodpovědnost cykloturistů k používaní ochranných helem. Nejčastějšími úrazy pak bývají zranění hlavy, horních končetin a různé odřeniny. Drobnější zranění zvládnou turisté vyřešit sami, ale především cykloturisté bývají odkázáni na pomoc ostatních. „Povědomí o poskytování první pomoci se také zvyšuje, znalost lidí je mnohem vyšší než před několika lety,“ dodal náčelník.

Především prostřednictvím Českého červeného kříže se můžete seznámit s pravidly poskytování první pomoci. Organizace nabízí několik úrovní těchto kurzů. Základní z nich je pořádán pro širokou veřejnost a trvá asi čtyři hodiny, další je zaměřen na školení zaměstnanců.

Nejhlubší znalosti z oblasti první pomoci získá zájemce o kurz „Zdravotník zotavovacích akcí“, stráví na něm až čtyřicet hodin. „Zájem o tento kurz bývá hlavně v době lyžařských výcviků a táborů, absolvent pak může nahradit funkci zdravotníka,“ upřesnila Olga Rohrová, ředitelka Oblastního spolku ČČK v Rychnově nad Kněžnou.

Podle slov ředitelky ČČK mnozí zaměstnavatelé školení v oblasti poskytování první pomoci stále odkládají. Přitom se konají téměř každý měsíc. První pomoc si prostřednictvím organizace mohou osvojit i děti.