Bez důchodu, korespondence nebo sociálních dávek může být od začátku příštího roku člověk, který si nevymění občanský průkaz, jenž mu byl vydán do konce roku 1998. Důvod? Doklad nemá strojově čitelné údaje.
Zatímco v současné době zejí podatelny úřadů prázdnotou, s koncem blížícího se termínu, který je vzhledem ke třicetidenní lhůtě stanoven na 30. listopadu, lze očekávat chodby narvané k prasknutí.
„Nápor samozřejmě čekáme především na konci listopadu, kdy je poslední možnost požádat na našem odboru o nový průkaz tak, aby si jej dotyčný mohl vyzvednout ještě před koncem roku,“ odhaduje vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel Ĺudmila Ducháčová z královéhradeckého magistrátu.
Vedle dosavadního občanského průkazu a jedné fotografie musí žadatel v případě zápisu nepovinných údajů, jakými jsou manžel nebo manželka, děti do nabytí zletilosti či titul, předložit také oddací list, rodné listy dětí nebo diplom. To vše v případě, pokud tyto údaje dosavadní průkaz již neobsahuje.
„Vyžadujeme buď originály, nebo úředně ověřené fotokopie,“ vysvětluje Ĺudmila Ducháčová z královéhradeckého magistrátu.
Vyjít vstříc a usnadnit práci obecním a městským úřadům se snaží v těchto dnech ministerstvo vnitra, které vypracovalo program umožňující zjistit přesný počet lidí, jichž se týká výměna občanek v tomto roce. „Program byl v tuto chvíli distribuován do všech pražských obvodů a následně bude rozeslán i do dalších měst a obcí v České republice,“ uvedl Vladimír Řepka z ministerstva vnitra.
Magistráty ani obecní úřady ve východních Čechách se zatím nechystají využít získané databáze ke kontaktování lidí, kteří si musí občanku výměnit. „Spoléháme na dostatečnou osvětu mezi lidmi. Ti se již naučili starat se o věci samostatně. Seznamy navíc ještě nemáme k dispozici,“ dodává Ĺudmila Ducháčová.
Strojově čitelnou zónu jsou průkazy opatřovány kvůli snazší identifikaci držitele, protože čtecí kód, který ji tvoří, obsahuje osobní údaje občana.
První průkazy se strojově čitelnou zónou byly vydány po 17. září 2000, mají zelenou barvu a jeho držitel jej může využít i jako cestovní doklad do států Evropské unie.
Celková výměna starých podob občanských průkazů začala koncem roku 2005 a bude završena v roce příštím, kdy povinnost výměny čeká na všechny majitele občanek vydaných do konce roku 2003. „Mohu všem doporučit, aby neodkládali návštěvu úřadu na poslední chvíli a zažádali o výměnu třeba už nyní, nebo v průběhu roku 2008,“ uzavírá Ĺudmila Ducháčová.

Fotka na průkaz? Alchymie!

Čepice nebo vlasy sčesané do tváře mohou být docela dobře součástí image. Pro dokladovou fotku jsou ovšem módní doplňky nebo vlasové variace zakrývající tvář zcela nepřípustné. Výjimkou jsou sluneční brýle u nevidomých občanů.
Jedním z nejčastějších zádrhelů při podávání žádosti o výměnu nebo zhotovení průkazu na úřadě je kvalita fotografie. Potvrzuje to i Ĺudmila Ducháčová, vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel královéhradeckého magistrátu. „Přestože jsou fotografové poměrně dobře instruováni o požadavcích na takzvanou průkazovou podobenku, stále se nám stává, že na podatelnách zajistíme nevyhovující podobenku. V takovém případě trváme na zhotovení nové a žádost převzít nemůžeme,“ uvádí.
Některé obecní úřady jsou vybaveny vlastním fotografem, který je schopen přímo na místě vytvořit požadovaný portrét. Ten lze obvykle pořídit v rozmezí osmdesáti a sto padesáti korun, většinou za čtyři fotografie.
Fotografie na průkazy nemá pouze přesně daný rozměr. Požadavky na její podobu předepisuje dokonce zákon o občanských průkazech a o cestovních dokladech.