Městský úřad, sídlící v Havlíčkově ulici, může mít až 123 zaměstnanců. Toto číslo, které určila a schválila rada, však v současnosti nedosahuje. „Navíc počet zaměstnanců úřadu není totožný s počtem úředníků,“ vysvětlil tajemník MÚ Ladislav Piskatý.

Převod agendy

Mezi zaměstnance úřadu se totiž počítají nejen úředníci, tedy pracovníci, kteří provádějí správní činnost ve vztahu k občanovi, ale i lidé, zabývající se obslužnými pracemi. „Jde například o garážmistra , správce stadionu a podobně,“ reagoval včera na dotaz tajemník rychnovského Městského úřadu Ladislav Piskatý, který na městě pracuje od roku 2003.

Ačkoliv hranice zaměstnanců MÚ je 123 lidí, doposud nebyla naplněna. „Pohybujeme se kolem 120 zaměstnanců a z toho 110 úředníků. Když se ohlednu zpátky, do doby, kdy jsem nastupoval do funkce, počet úředníků klesl. Nebylo to však dáno snížením počtu administrativních pracovníků, ale převodem agendy. Například v roce 2004 přešla pod stát správa sociální podpory a tak jsme přišli o 27 lidí,“ zavzpomínal tajemník.

Jak doplnil, v republice neexistuje jednotná standardizace úkonu, která by přikazovala kolik úředníků má na na kterém odboru pracovat. „To je v pravomoci rady, která musí znát potřeby úřadu.

Posílili odbor

„Vzhledem k novým zákonům v oblasti sociální péče byl u nás co do počtu úředníků například posílen sociální odbor. A tak to má být. Na každý odbor se musí pohlížet individuálně, protože situace je na každém městě jiná,“ míní tajemník, který například donášení občanských průkazů starším lidem nepovažuje za nadstandard. „Děláme to již léta, akorát o tom nemluvíme. Co jsme však zatím nezavedli a ani se nechystáme, jsou víkendové služby. Za celou dobu své působnosti jsem se totiž nesetkal s názorem, že by někdo potřeboval na úřad v sobotu či v neděli. Navíc bychom museli platit příplatky což je zbytečné a neekonomické,“ dodal .

„To jsem nevěděla, že mi úředníci přinesou domů občanku, kdybych byla třeba nemohoucí a určitě to je dobře. Jako důchodkyně to oceňuji,“ svěřila se Eliška Morávková.

KLIKNĚTE NA GRAFIKU PRO ZVĚTŠENÍ.