„Pro program jsem se rozhodl koncem dubna. Když jsem projížděl Prahou a poslouchal rádio, zaslechl jsem , co všechno odhalil audit u zaměstnanců středočeského Krajského úřadu. Tehdy jsem s úžasem poslouchal, jak si úředníci vesele objednávali zájezdy přes internet, hráli hry a věnovali se dalším soukromým činnostem,“ vysvětlil Petr Tojnar, dobrušský starosta. Pokračoval, že se hned o takový program a firmu, jež jej nainstaluje, začal zajímat.
„Instalace nás sice přišla na pětapadesát tisíc korun, ale investice se nám okamžitě vrátí. Máme sto počítačů, tak kdyby byla finančně potrestána jen třetina zaměstnanců a každý měsíc se jim strhla tisícovka z platu, tak budeme mít pomalu jednou tolik do třech měsíců,“ vysvětlil Tojnar.
Dokonce přiznal, že o projekt mají zájem i další starostové. „Bohužel, jmenovat své kolegy nemohu, audit musí probíhat utajeně. Jinak by nebyl efektivní,“ odmítl prozradit další zájemce z řad starostů.
Občané schvalují takové kontroly. „Mně se líbí, že se na úředníky došlápne. Osobně mám spíš špatné zkušenosti, tváří se, že jsou zavalení prací, a přitom se pak dovím, že hrají hry, emailují si nebo dokonce něco horšího, a to všechno za peníze daňových poplatníků,“ reagoval na zprávu rozhořčený občan Aleš Veverka.
Dobrušský starosta přiznal, že se dokonce jednomu zaměstanci podařilo dostat i na zakázané stránky. Několik minut sledoval porno.
„Zaměstnance, kteří se dopustili od osmého května zneužívání internetu pro osobní účely, potrestáme na základě dosaženého a přesně zaprotokolovaného zneužití. Jmenovat ale nikoho z nich pro média nebudu,“ dodal starosta.

Co se do tištěného vydání nevešlo:

 

Kontrola prokázala, že mnozí zaměstnanci dobrušského Městského úřadu emailovi vhojné míře ve věci čistě osobní, nikoli pracovní a stejně tak si krátili dlouhou chvíli hraním her. „Konkrétně u zmíněných mailů jsme se zauditu dověděli pouze počet takových spojení. Nikdo se nemusí obávat, že došlo kporušení listovního tajemství. Zmíněné kontrolní programy jsou upravené tak, aby vše probíhalo vzákonné normě,“ vysvětlil starosta Petr Tojnar.

Dále starosta prozradil, že firem, které takový program instalují, je celá řada. Ve městě F. L. Věka se jednalo o jednu zvyhlášených, která má však vzdálenější sídlo.

Tojnar zmínil, že takový audit jenom doporučuje, přestože se může pro menší podniky zdát nákladnější. Starosta je přesvědčený, že se to firmám i úřadům určitě vrátí.

„O programu se naši zaměstnanci dověděli nyní, ale také vědí, že jsme jej nechali nadále nainstalovaný a budeme průběžně kontrolovat, zda opět nedochází kdalším porušením,“ vysvětlil.

„Musím ale zdůraznit, že ne všichni naši zaměstanaci zneužívali internetu. Je jich tu celá řada, kteří internet a počítače celkově používali jen kpracovním záležitostem,“ zdůraznil starosta.

„Pracuji vjednom znejvětších podniků na Rychnovsku. Vnaší firmě víme o nějakém obdobném opatření, aby nedocházelo ke zneužívání počítačů. Tak se u nás zvyšuje efektivnost práce. Na soukromé věci, stejně tak na svačiny, či pití jsou přesně určené doby. Nechci být jmenován, protože jsme vzaměstnání podepsali mlčenlivost nejen ohledně výrobních technologií, ale i interních záležitostech,“ prozradil dvaačtyřicetiletý muž zRychnovska.