Z téhož důvodu se ve čtvrtek neotevře ani kancelář společnosti Vamberecká voda, s.r.o.