V souvislosti s tím dojde k přeložce kabelů, částečné obnově přilehlých chodníků a vznikne osvětlený přechod. Část prací na úpravě křižovatky firma provede za plného provozu, na některé činnosti bude muset být provoz v tomto místě zcela uzavřen.

Město tak prosí občany, pěší i řidiče o zvýšenou pozornost při pohybu v těchto místech. Dopravní značení i náhradní prostor autobusové zastávky bude včas vytyčen.