Oslavy ukončení žní nejsou tak populární jako dříve, rozhodně by však byla škoda, kdyby tato tradice zanikla. V neděli vzpomínky na minulost ožijí v Kosteleckých Horkách, kde se od 10 do 17 hodin konají Slaměné dožínky v Modrém domě.

„Podobnou událost pořádáme poprvé,“ sdělila Alžběta Trojanová ze Střediska enviromentální výchovy. „Pokud se naše dožínky setkají s ohlasem a budou úspěšné, rádi bychom v tradici pokračovali i v dalších letech,“ dodala. Akce se koná pod záštitou občanského sdružení INEX – SDA Kostelecké Horky v rámci cyklu Cesta krajinou a nabídne pestrý program. Návštěvníci si mohou vyzkoušet nejen pletení slaměných ošatek, ve kterých se nechávalo kynout chlebové těsto, ale dokonce i samotnou přípravu a pečení chleba v tradiční peci. Vlastnoručně zhotovené výrobky si mohou účastníci odnést s sebou domů.
Program nezapomíná ani na děti, na které během celého dne čekají na různé hry a aktivity s tematikou žní. Kromě drobností ze slámy se děti budou podílet i na výrobě dožínkového věnce.

Od 15 hodin začne přednáška věnovaná dožínkám a slámě; ta je totiž je vedle obilí dalším užitečným produktem žní s bohatým využitím.
Během dne bude k dispozici i drobné občerstvení, které v tradičním duchu nabídne slané pečivo a koláče. Zábavu dále zpestří i hudební doprovod, zazní klasické venkovské nástroje jako například lidová harfa nebo heligonka.

Oslavy žní jsou známé ve všech zemědělských kulturách po celém světě a napříč historií. „Tuto akci jsme se rozhodli pořádat pro připomenutí, že úroda našich polí je pro nás stále důležitá,“ říká jedna z lektorek rukodělných prací Martina Čížková.

Záleží na počasí, zda bude program probíhat venku nebo ve vnitřních prostorách Modrého domu.

LUCIE RŮŽIČKOVÁ