„Senioři z Dobrušky a blízkého okolí studující v našem konzultačním středisku se tentokrát ponořili do filozofického tématu etika jako východisko z krize společnosti," přiblížila Jana Lukešová, která se stará o dobrušskou skupinu studentů z pozice tutora.

„V jednotlivých přednáškách se zamýšleli nad tématy, jako je štěstí, ctnost či hledání smyslu života. Dozvěděli se více třeba o Sókratovi, Platónovi a Aristotelovi. Zabývali se také aktuální problematikou, kterou je etická výchova našich dětí," poodhalila Lukešová více z náplně pátého semestru. V jeho závěru čekalo na studenty v pokročilém věku nejvíc povinností. Museli vypracovat testy, které prověřili jejich čerstvě nabyté znalosti.

Pátý semestr finišoval závěrečným seminářem, k němuž se senioři vypravili do nedalekých Smiřic. V únoru už začali získávat vědomosti v dalším neméně zajímavém tématu, jímž je život a dílo Michelangela Buonarrotiho.