O další rozšíření studijních možností na vysoké škole se postarala Univerzita Hradec Králové.

V těchto dnech získala potřebnou akreditaci pro nový studijní obor Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností. Zajišťovat jej bude pedagogická fakulta.

„Důvodem, proč jsme usilovali o možnost vyučovat tento obor, byla velká poptávka po takto vzdělaných lidech z praxe. Ta byla vyvolána především novým zákonem o sociálních službách,“ vysvětlil kancléř univerzity Ondřej Tikovský.

Zákon nově požaduje, aby všichni sociální pracovníci měli dosaženo vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v sociálním oboru.
Forma studia bude pouze kombinovaná a při přijímacím řízení bude hrát roli i získaná praxe. „Především by měl obor sloužit lidem, kteří již v domovech důchodců nebo v dalších zařízeních sociální péče pracují, avšak nemají potřebný stupeň vzdělání,“ objasnil Tikovský.

První vysokoškoláci by měli ke studiu nastoupit v příštím roce. Zpočátku má šanci v přijímacím řízení uspět 25 nejlepších uchazečů.
Univerzita již nyní předpokládá, že zájem bude několikanásobně vyšší.