Sbírka pro varhany
Opravu unikátních varhan můžete podpořit i vy!

Římskokatolická farnost Borohrádek žádá o sponzorský dar na opravu varhan ve farním kostele sv. Michaela Archanděla v Borohrádku.

Celková předpokládaná cena oprav je 610 tisíc korun.

Pokud chcete podpořit opravu varhan, můžete své finanční dary zasílat 
na účet číslo:
1241296329/0800

Libovolnou finanční částku můžete předat také při nedělní
bohoslužbě v borohrádeckém kostele.

Případně osobně 
po telefonické domluvě 
s administrátorem farnosti v Borohrádku Janem Kunertem.
Farnost předem děkuje za finanční podporu při opravě.

Restaurování historického nástroje si v Borohrádku rozdělili do tří etap. Momentálně probíhá druhá část, věnovaná samotné opravě varhan a restaurování původní skříně, do které budou varhany do konce roku opět nainstalovány.

S opravami by měli být řemeslníci hotovi do konce září. Na začátku října pak dojde na montáž zrekonstruovaných varhan. Na svém místě budou stát do konce letošního roku. Celková rekonstrukce vyjde na 610 tisíc korun, což je pro borohrádeckou farnost příliš velká částka. Farnost ale získala dotaci z Královéhradeckého kraje ve výši 207 tisíc. S opravou pomůže také radnice.

„Na restaurování varhan jsme přispěli 100 tisíci korunami, chceme tuto akci rozhodně podpořit. Farnost zorganizovala také sbírku, do které přispívají nejenom lidé, kteří chodí do kostela," prozrazuje starosta Borohrádku Martin Moravec.

Díky charitativní sbírce by se mělo podařit Římskokatolické farnosti v Borohrádku získat zbylé finance, které jsou potřeba k restaurování nástroje. Oprava byla skutečně nutná. Kovový píšťalový materiál se sice zachoval, ale dřevěné píšťaly byly většinou zničeny dřevokazným hmyzem, značnou část poškodil také červotoč. Některé součásti hracího stolu byly kvůli červotoči zcela rozpadlé.

Obnova varhan spočívá v opravě píšťal, vzdušnice (manuálů a pedálů), traktury, hracího stolu, měchu, vzduchové soustavy a skříně. Nová bude vzdušnice pro prospektový rejstřík, nosná konstrukce pro vzdušnice, vzduchovody, měchy, ventilátor, propojovací kabely mezi hracím stolem a vzdušnicemi a silová elektroinstalace.

Varhany budou po kompletní opravě vestavěny do původní skříně, která je v současné době také restaurována. Varhany z kostela sv. Michaela Archanděla v Borohrádku pocházejí z roku 1898, postavil je Josef Vanický z Třebechovic pod Orebem. Jedná se o jeden z mála dochovaných nástrojů vyrobených v továrně na výrobu varhan a harmonií v Třebechovicích.

V třebechovické továrně, kde byly vyrobeny také varhany z borohrádeckého kostela, pracovalo v té době až padesát zaměstnanců.

Většina zde vyrobených nástrojů byla jednomanuálových, v dnešní době již nefunkčních nebo nedochovaných. Proto je nástroj v borohrádeckém kostele tak ojedinělý. Je zajímavým dokladem řemeslné úrovně varhanářství ve východočeském regionu na konci 19. století a bylo odborníky doporučeno usilovat o jeho obnovu.

Odborné posouzení varhan zpracoval Václav Uhlíř, diecézní organolog, návrh na restaurování varhanní skříně vypracoval Patrik Rosa. „Velké díky patří všem, kteří se rozhodnou podpořit obnovu varhan v místním kostele," děkuje Římskokatolická farnost Borohrádek a její administrátor Jan Kunert.