Vedle světoznámé krajky je s Vamberkem spojena i jedna unikátní památka - mumie. Jedná se o 34 dochovaných lidských ostatků, které byly zakonzervovány přirozeným způsobem díky příznivým klimatickým podmínkám v kryptě kostela svatého Prokopa.

Nejsou však zdejším turistickým magnetem, jak by se mohlo stát. Více než deset let jsou totiž uloženy ve sklepeních benediktinského kláštera v Broumově. Jejich návrat do místa původu je ale v nedohlednu. „Zdejší sklepy jsou zanedbané a není je kam umístit. O této problematice nejsem příliš informovaný, protože se jedná o majetek farnosti, nikoliv města,” sdělil starosta Vamberka Jiří Mazúch.

Od února roku 2000 tak zvyšují atraktivitu broumovského kláštera. „Každoročně si je prohlédne okolo osmi tisíc návštěvníků. Nejsou majetkem kláštera, takže případnému návratu by nebylo možné nijak bránit, ale prozatím mu nic nenasvědčuje,” uvedl průvodce Josef Kindl.

Mumie byly do Broumova přemístěny, aby se zabránilo jejich dalšímu poškození, jelikož tamní prostředí je velice stabilní. „Jednou ročně jsou ošetřovány nátěrem, který nám dodal památkový ústav,” dodal Josef Kindl.

Podle slov průvodce z broumovského kláštera to na možný návrat mumií do Vamberka zatím nevypadá. Za celou dobu jejich pobytu na Náchodsku totiž neproběhla žádná jednání o návratu. Přitom podle hrubého propočtu návštěvnosti a průměrného vstupného, mumie od svého přestěhování vydělaly na půl druhého milionu.

Ve Vamberu však o jejich návrat nikdo neusiluje. „O jejich návrat nestojím, protože teď jsou v dobrých rukou. Před lety se sice řešil jejich návrat, ale původní klima krypty je změněné. Udržování vlhkosti by vyžadovalo nepřetržitý chod ventilátoru a to by bylo příliš nákladné,” uvedl Jiří Mára, farář kostela svatého Prokopa ve Vamberku. Podle svých slov nevidí žádné jiné řešení, než je současný stav.

Jeho předchůdce prý některé z ostatků, které se nepodařilo zachránit, pochovával. Po vniknutí odpadních vod do krypty v důsledku výkopových prací se totiž některé z nich začaly rozkládat.

Zajímavosti

Původní počet mumií: přibližně 50

Současný počet mumií: 34

Období jejich vzniku: 17. - 18. století

Místo původního uložení: krypta kostela svatého Prokopa ve Vamberku

Místo současného uložení: Sklepení benediktinského kláštera v Broumově

O čí ostatky se jedná: vamberečtí občané, kněží a další významné osobnosti

Jedna z nejvýznamnějších: Magdalena Grambová, v 17. století majitelka vambereckého panství, jež do města přinesla z rodné Belgie tradici paličkované krajky

Důvod jejich přestěhování: v důsledku výkopových prací v polovině 80. let došlo k narušení kanalizace a následnému vniknutí odpadních vod do krypty kostela. Těla se pak začala rozkládat.