„Dopravní situace na silnici II/318 v Komenského ulici v úseku od křižovatky se silnicí I/11 po konec městyse Častolovice prošla před rekonstrukcí v roce 2008 odborným bezpečnostním auditem, který tehdy neshledal žádné zásadní připomínky a požadavky na nadstandardní zabezpečení. Uznáváme ale, že dopravní situace v daném úseku po vrchol stoupání není dobrá. Bezprostředně po žádosti paní starostky jsme proto začali věc šetřit,“ řekl náměstek hejtmana a radní odpovědný pro dopravu Karel Janeček.

V prvé řadě starostka Častolovic požadovala nainstalování svodidel v zatáčce před budovou školy.

Kraj v tomto místě nejprve zajistí okamžité osazení dopravního značení Z3 – vodící tabule ke zvýraznění směrového oblouku před objektem školy.

Královéhradecký kraj v této souvislosti spolupracuje s Policií ČR i dopravním inspektorátem v Rychnově nad Kněžnou.

„Majetkový správce, tedy Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, zadal odborné posouzení situace v daném úseku, včetně návrhu zabezpečení pěších v prostoru před školou,“ vysvětlil náměstek Janeček.

Diskutovali také 
o obchvatu městyse

Navíc SÚS KHK požádala příslušný silniční úřad o umístění dopravních značek P7 „Přednost protijedoucích vozidel“ a P8

„Přednost před protijedoucími vozidly“ doplněné dodatkovou tabulkou se symbolem „nákladní automobil“ v místě po výjezdu nákladních automobilů z okružní křižovatky, kde někteří řidiči najíždí do protisměru.

Požadavek se dotkl i plánovaného obchvatu Častolovic. V tomto případě byli začátkem prosince zástupci městyse Častolovice a města Kostelce nad Orlicí informováni o závěrech porovnávací studie mezi dvěma variantami – obchvatem východním směrem nebo obchvatem severozápadní části Častolovic. 

„Nyní záleží pouze na daných samosprávách a zpracování výsledné vybrané varianty do územních plánů Častolovic a Kostelce tak, aby kraj mohl co nejrychleji zahájit přípravu této investice, která ve výsledku podstatně zlepší dopravní situaci v Častolovicích," sdělil náměstek pro dopravu Karel Janeček.

V rámci jednání se diskutovalo i o návrhu bývalé starostky zákazu průjezdu nákladních automobilů nad 7,5 tuny. Opatření však po dohodě Královéhradeckého kraje s dalšími zúčastěnými stranami přijato nebylo.

„Řešení by to bylo zdánlivě jednoduché, přineslo by ovšem další komplikace," zdůvodňuje náměstek Janeček. Centralizoval by se tak dnes rozdělený systém nákladní dopravy směřující do oblasti Solnice – Kvasiny, došlo by ke zhoršení dopravní situace v průtahu Doudleb a Rychnova a část nákladní dopravy by se převedla na stavebně a technicky nezpůsobilé úseky silnic III. tříd.