Změna je však na dohled, protože město Rokytnice v Orlických horách hodlá na její obnovu vypsat veřejnou sbírku. Oznámení o jejím konání již přijal Krajský úřad Královéhradeckého kraje, který  je ze zákona pověřen dohledem nad těmito aktivitami. Zatím konstatoval, že konání veřejné sbírky není v rozporu se zákonem, a městu tak zbývá jen doplnit některé dokumenty. Výběr příspěvků by ale měl začít až 5. července. Ukončení sbírky je plánováno na konec příštího roku.

„Doufáme, že za tu dobu se nám podaří shromáždit alespoň 200 tisíc, což jsou odhadované náklady na výrobu kopie pamětní desky," uvedl Petr Hudousek, starosta Rokytnice v Orlických horách,  s tím, že pokud by se v budoucnu našel dostatek peněz, mohla by vzniknout ještě jedna replika pro rokytnické železniční muzeum. Podstatné také je, že desky by již neměly nikoho popouzet k jejich odcizení, protože nebudou zhotoveny z žádného drahého kovu.

S myšlenkou obnovit turistickou zajímavost prý přišli místní nadšenci a další lidé spjatí s provozem na železnici. Nápadu se ujala rokytnická radnice, kterou v tomto směru podporuje i sousední Pěčín, na jehož území se původní deska z roku 1906 nacházela.

„Bereme tuto záležitost nadregionálně. Neváže se totiž pouze k Pěčínu, ale k historii Orlických hor jako celku," vysvětlil Petr Hudousek.

Bronzová deska, upomínající na 1000 kilometrů Rakousko-uherských drah, byla z blízkosti železničního tunelu v Pěčíně odcizena gangem, který se specializoval na krádeže barevných kovů, 10. září 2010. Škoda byla tehdy vyčíslena na více než 650 tisíc korun. Čtveřice pachatelů byla na podzim loňského roku potrestána až sedmi roky vězení.  Na svém kontě měla totiž množství krádeží uměleckých předmětů.