Zastupitelé ale už podpořili umístění pomníku Františka Kupky na Kupkově náměstí a jeho slavnostní odhalení bude připraveno u příležitosti zahájení Česko-francouzských dnů v červnu letošního roku.

František Kupka je bezesporu nejslavnějším opočenským rodákem, malíř a grafik světového významu. V letošním roce uplyne v červnu 60 let od jeho úmrtí a na Opočensku a Dobrušsku se k tomu výročí připravuje řada akcí. Kupka je i autorem nejdražšího obrazu u nás - 56 milionů korun.