Dlouhé roky praxe a najednou by jim měla hrozit výpověď. Pokud si učitelé základních a středních škol, kteří nemají dostatečnou kvalifikaci, nedoplní potřebné vzdělání, mohlo by se to stát realitou.

Tuto podmínku stanovuje školský zákon a kantoři by měli kvaltovat. Jak to prozatím vypadá, tak lhůta, do kdy musejí začít učitelé alespoň studovat, vyprší koncem roku. Na Hradecku by se do problémů mohly dostat především odborné střední školy a některé základní školy.

Ministerstvo školství však již slíbilo prodloužení termínu. „Kdybychom trvali na uvedeném požadavku, dostalo by se tím mnoho ředitelů škol do velkých problémů s personálním zajištěním vzdělávání. Proto je nutné termín posunout o několik let, konkrétně do roku 2014, o což nyní usilujeme,“ potvrdila Helena Müllerová z tiskového odboru ministerstva.

„Počet učitelů, kteří si podle stávajícího školského zákona musejí doplnit potřebné vzdělání, se stále mění. Víme však, že některá zařízení již mají plně kvalifikované učitele. Někde je naopak i poloviční počet kantorů, kteří požadavky nesplňují,“ uvedl Tomáš Hrubý z odboru školství Královéhradeckého kraje.

Na školách totiž stále ještě učí kantoři, kteří se do praxe dostali hned po maturitě a vysokoškolské studium je pro ně v jejich letech již nepředstavitelné. „Snažíme se, abychom měli všechny učitele kvalifikované, avšak ještě několik jich buď studuje, nebo aprobaci nemá. Jedná se konkrétně o tři vyučující,“ říká zástupce ředitelky Základní školy v Chlumci nad Cidlinou Vladimír Pacák.

Přitom jedním z „hříšníků“ je učitelka dramatické výchovy, která je ředitelkou mateřské školy. „Je výtečná pedagožka a s dětmi to umí. Jde o ženu ve středních letech a neumím si představit, že by měla začít studovat dramatický obor,“ dodal Pacák.

Podobných případů je více. Někde se ředitelům škol podařilo dosáhnout toho, že se vysokoškoláky staly i kantorky padesátnice. „Je to tak. Poslední, kdo si doplnil vzdělání, byly dvě dlouholeté kantorky, které však zdárně studium bakalářského stupně dokončily, a nyní pokračují v magisterském studiu,“ popisuje situaci ředitelka Střední školy služeb, obchodu a gastronomie Helena Matyková.

Jedinou překážkou k dosažení potřebného vzdělání není jen chuť a odhodlanost kantorů. Některé obory vysoké školy nenabízejí, a učitelé tak nemají ani možnost si kvalifikaci doplnit. „To je skutečně velký problém. Vysoké školy by měly své nabídky rozšířit a především v dálkové formě studia,“ poznamenal Tomáš Hrubý.