Projekt byl zpracován realizačním týmem složeným z vedení a zaměstnanců školy v rámci výzvy Královéhradeckého kraje v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a byl podpořen z Evropských sociálních fondů.

„Jeho hlavním cílem je digitalizace učebních materiálů vytvořených „na míru“ studentům obchodních akademií a příbuzných středoškolských oborů. Důvodem ke zpracování projektu je snaha přizpůsobit se rostoucím požadavkům, které na absolventy středních odborných škol klade trh práce, a také zefektivnění a zatraktivnění výuky v souladu s požadavky na moderní vzdělávání v 21. století,“ komentovala projekt ředitelka kostelecké školy Anna Oberreiterová.

Projekt bude uskutečňován v několika etapách. Práce na přípravě učebních materiálů započaly od 1. ledna a pokračují dalšími aktivitami, vedoucí k realizaci digitalizace učebních materiálů. „V krátké době, která uplynula od zahájení projektu, byla škola vybavena elektronickými panely sloužícími k informování studentů o změnách v rozvrhu a dalších aktuálních událostech a v průběhu jarních prázdnin také moderní jazykovou laboratoří,“ upřesnil zástupce ředitelky Václav Pavelka .

Jednotlivým vyučujícím Obchodní akademie T. G. Masaryka byla nedávno předána technika nezbytná k pracím spojeným s tvorbou moderních studijních materiálů a s převodem těchto dat do digitální podoby tak, aby materiály mohly být zpřístupněny studentům i veřejnosti na internetových stránkách školy a elektronických nosičích.

Jedná se o notebooky značky HP a vysokokapacitní flash disky k přenosu dat mezi jednotlivými médii. Notebooky jsou vybaveny nejmodernějším softwarem umožňujícím tvorbu takových materiálů, které budou využitelné nejenom v současnosti, ale také v budoucích letech, kdy nezbytně dojde k modernizaci zařízení výpočetní techniky.

„Vybavení zaměstnanců školy notebooky byla jedna z prvních klíčových aktivit projektu, který bude realizován v následujících třech letech a jehož výstupy budou využitelné i po skončení jeho financování z ESF,“ shodli se Anna Obereiterová a Václav Pavelka.