Hladinu médií rozvířila nedávná výzva KSČM „k aktivnímu postoji veřejnosti proti antikomunismu, neonacismu a rasismu“ a dále k objektivnímu výkladu moderních dějin Československa. V tomto prohlášení jsou kritizovány vzdělávací aktivity nadace Člověk v tísni, Konfederace politických vězňů, a dokonce Ústavu pro studium totalitních režimů. Projektu Člověka v tísni, nazvaného Příběhy bezpráví, určeného ZŠ i SŠ studentům, využily na Rychnovsku čtyři vzdělávací instituce (ZŠ TGM v Borohrádku, ZŠ Vamberk, rychnovská ZŠ Mozaika a Gymnázium F.M. Pelcla v Rychnově.

Nebyl komunismus, ale socialismus

Rychnovský zastupitel za KSČM, právník Milan Novák, vysvětlil nutnost objektivního informování mládeže o minulosti tak, že je třeba mluvit nejen o záporech, ale i o kladech oné doby: „Komunismus tady vlastně žádný nebyl, výklad dějin by měl být rovnoměrný a mělo by se hovořit nejen o tom špatném, ale i o tom dobrém, co tehdejší doba nesla, například sociální jistoty, zaměstnanost nebo to, že nebyli bezdomovci.“

Objektivní tabu

„Vyučovat objektivně je přece normální,“ vyjádřila se učitelka dějepisu ze Základní školy ve Vamberku Vlastimila Krsková. V této základní škole právě nedávno zhlédli žáci obou devátých tříd dokumentární film o okupaci z roku 1968 z Příběhů bezpráví. „Žádná politická strana by se neměla míchat do výuky,“ je přesvědčena Krsková.

V ZŠ Mozaika se učitelka dějepisu Zdena Fialová věnuje poválečným dějinám v 9. třídě celé pololetí. Díky domácímu úkolu děti zjistily od rodičů a prarodičů, že v téměř každé rodině existoval někdo, kdo emigroval z tehdejšího socialistického státu. „Jde často o silné tabu, což přispívá ke zkreslenému pohledu dětí na minulost,“ poznamenala ředitelka Mozaiky Kamila Zemanová. Nejen žáci 9. třídy, ale i menší děti se chystají v březnu vyjet na promítání festivalu Jeden svět do Hradce Králové. Rovněž na gymnáziu v Rychnově se hovoří o totalitním režimu jedno pololetí, jak doložila pedagožka Soňa Tyčová. Na jiných školách je však pravidlem, že se k období minulého režimu nestačí v dějepise dojít.

Hudebník Slávek Klecandr vzpomíná na své silně negativní zkušenosti s minulým režimem: „Hlavně mě překvapuje, že výzva KSČM je namířena proti takovýmto institucím. Jsou stejní jako vždycky, stále je tu tendence něco zrušit nebo zakázat,“ dodal Klecandr.

Výzva k aktivnímu postoji veřejnosti proti antikomunismu, neonacismu a rasismu (14. 1. 2009)

Rok 2008 byl rokem, ve kterém došlo k výraznému nárůstu projevů antikomunismu, neonacismu a rasismu v naší společnosti, na stránkách denního tisku, v programech veřejnoprávní televize i přímo v ulicích našich měst. Došlo k útokům pravicových extrémistů na romské obyvatelstvo, na cizince a představitele jiných politických názorů, byli jsme svědky potyček neonacistických skupin s českou policií.

Tyto aktivity mají pokračovat i v roce letošním, kdy si připomínáme 20.výročí listopadového převratu v roce 1989. Zaměřeny mají být především na mladou generaci, která neprožila období před listopadem, na mladé lidi, kteří nemají sociální zkušenosti.

Na prahu nového roku 2009 se proto obracíme na vás, učitele, studenty, vědce, historiky, pracovníky veřejné správy, politiky, novináře a všechny občany, kterým záleží na uplatňování lidských práv: postavme se společně proti sílícím projevům fašismu, neonacismu a rasismu v naší společnosti. Požadujme objektivní poznávání a výklad dějin v celém jejich souhrnu. Odmítněme jejich zkreslování v duchu nejhrubšího antikomunismu, provázené špínou a nenávistí a nově dokonce i výzvou k pogromům, které vedou k nesnášenlivosti a násilí. Protestujme proti účelovým zásahům politických subjektů do vzdělávání našich dětí a mládeže, které se na základě polopravd a lží snaží ovlivnit novodobý výklad historie.

Jedním z těchto subjektů je Ústav pro studium totalitních režimů, který připravuje projekty zaměřené na žáky, studenty i učitele, jež mají manipulovat jejich poznáním a myšlením při seznamování se s našimi novodobými dějinami. Připraveny jsou kurzy pro středoškolské učitele dějepisu, učebnice a příručky pro výuku. Realizovat se mají odborné přednášky, semináře, konference a festivaly pro širší veřejnost. Podobné vzdělávací projekty a soutěže, zaměřené na základní a střední školy, připravuje i Konfederace politických vězňů a nadace Člověk v tísni.

Vyzýváme vás všechny, kteří pracujete s našimi dětmi a mládeží, abyste odmítli tyto aktivity, abyste naopak usilovali o to, aby se naše budoucí generace seznamovala s objektivním výkladem naší i světové historie a aby aktivně působila proti všem formám neonacismu, rasismu a antikomunismu.

Výzva byla přijata odbornou skupinou školství ÚV KSČM

autor: Marta Semelovázdroj: OS školství ÚV KSČM