Bezdomovce hledající střechu nad hlavou ubytují v Emauzech. Ženy s dětmi mají s bydlením větší problém.

„Emauzy jsou opravdu pouze pro muže. Pro matky s dětmi má město vyhrazeno až čtyři byty v rámci domu s pečovatelskou službou. Bohužel v současné době jsou obsazeny, žijí zde důchodci. Rovněž ale spolupracujeme s městem Žamberk a Broumovem, kde je možné lidi bez domova ubytovat,“ uvedl vedoucí sociálního odboru Rychnova nad Kněžnou František Vogl, který rovněž podotkl, že s prosbou o ubytování k nim chodí lidé docela často.

Právě Emauzy, jejichž cílem je nabízet své služby jako alternativu k nepříznivé situaci bezdomovců, však nemohou ubytovat každého. „Před zimou je to pokaždé stejné. Vždycky přijde spousta lidí. Naše kapacita je však 29 lůžek. Už teď nám zbývají pouze tři volná místa,“ uvedla ředitelka zařízení Simona Vacíková.

Problémy s bezdomovci se vyskytují téměř ve všech městech. Jedním z nich je například Týniště nad Orlicí, kudy vede jeden z hlavních železničních koridorů. Právě vlaky často přijíždí bezdomovci z jiných měst, kteří přespávají na zdejším nádraží. „Pro tyto lidi ubytování nemáme. Pro týnišťské slouží ubytovna, do které město ročně investuje spoustu peněz. Jedná se o zařízení s několika pokoji, společenskou místností a společným sociálním zařízením. Ubytováváme zde pouze muže. Ženám s dětmi, které se objevují méně než muži, se snažíme hledat byty,“ uvedl starosta Týniště nad Orlicí Jaroslav Matička.

 

Občanské sdružení CEMA, se kterým spolupracuje město Rychnov, je zařízení pro ženy a matky sdětmi. Jedná se o "Domov" typu azylového domu. Najdete ho v ulici ČSA, č.p. 728. Ženy mohou využít sociálních služeb v nepřetržitém provozu, tedy 24 hodin denně. Mohou přicházet osobně, nebo využívat telefonické služby na čísle 465321295. V budově "Domova" je v rámci projektu "Ubytování v nouzi pro ženy a matky s dětmi" k dispozici pro matky s dětmi, těhotné ženy a ženy deset pokojů a jeden malý pokoj s krizovým lůžkem. V rámci projektu "Sociální péče o ženy a matky s dětmi v tísni" s ženami pracují asistentky a sociální pracovnice. Pro sociální práci jsou k dispozici pracovna asistentek a sociální pracovnice, dále společenská a vzdělávací místnost, herní a terapeutická místnost a dílna praktických nácviků. Pomoc nabízí například při zabezpečení základních životních potřeb, vedení domácnosti, péči o děti, přípravě na mateřství, v právním poradenství, zprostředkují kontakt s potřebnými specialisty (psycholog, pediatr, právník apod.), dále vypomáhají při vyřizování osobních dokladů, řešení rodinné situace, podání trestního oznámení, zajištění finanční podpory, sociálních dávek, vyřízení úředních záležitostí, hledání vhodného zaměstnání, seznamují se základy práce na PC a orientaci na internetu, sestavení životopisu, sepsání žádosti o zaměstnání, zajištění lékařské péče, apod.