Co je drogová závislost?Drogová závislost je komplexní stav, který zahrnuje sociální, psychologické a biologické komponenty. 

Uživatelé drog netvoří homogenní skupinu, protože existuje mnoho forem drogové závislosti, které se liší podle typu užívaných drog a míry závislosti.

Existuje mnoho drog, které mohou vyvolat závislost; jde jednak o látky legální, jako je např. alkohol, tabák, psychotropní látky a káva, jednak o látky nelegální – např. konopné drogy (konopí, hašiš), opiáty (heroin, opium), stimulační látky (kokain, extáze, speed, amfetaminy), halucinogeny a psychotropní látky.

Dva muži nalezli útočiště na ubytovnách v Kostelci nad Orlicí, kde jim patrně byla dlouhá chvíle. Co s volným časem? Rozhodli se ho krátit nešťastným způsobem – výrobou drog a jejich distribucí.

Rychnovský deník v minulém týdnu přinesl zneklidňující informaci o nálezu použité injekční stříkačky na dětském hřišti na sídlišti U Váhy. Nebezpečný předmět objevily dvě vystrašené maminky malých dětí a neprodleně nález nahlásily městským strážníkům, kteří jehlu za pomoci speciálního náčiní sebrali. „Nebezpečný odpad si od nás odebrali pracovníci organizace Lexus," uvedl Petr Černohorský, velitel městské policie. Zároveň potvrdil občasné nálezy injekčních jehel v Kostelci. „Stává se to dvakrát do roka. Není to žádný extrém," dodal velitel.
Podezření výroby a distribuce drog nejen v Kostelci nyní potvrdil zásah speciálního Toxi týmu rychnovské policie. V jeho síti uvízli dva nelegální výrobci pervitinu. Oba shodou okolností bydleli na ubytovnách – jeden v Kostelci, druhý v Rychnově nad Kněžnou. „Kriminalisté provedli domovní prohlídky a další úkony související s jejich trestnou činností. Zajistili předměty potřebné k výrobě pervitinu, léky a další pomůcky," uvedla Alena Kacálková, mluvčí rychnovské policie.

Na dvou ubytovnách v Kostelci nad Orlicí působil čtyřicetiletý muž z Ústeckoorlicka. Letos během ledna a února neoprávněné nejméně ve čtyřech případech v blíže neurčeném množství vyrobil s pomocí domácí varny psychotropní látku metamfetamin, zvanou pervitin. Prodával jej hlavně ve městě nejméně třem uživatelům – dvěma mužům ve věku 21 a 29 let a šestadvacetileté ženě. Zdarma předal nebo prodal nejméně 29 gramů za celkovou částku 21 tisíc korun.

Muž se trestné činnosti dopustil navzdory tomu, že ho Okresní soud v Ústí nad Orlicí v minulosti už odsoudil za zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy k nepodmíněnému trestu. Výrobce pervitinu je obviněný ze stejného zločinu, za který mu nyní hrozí až pětiletý nepodmíněný trest.

„Nádobíčko" si schoval na pokoji

Druhý, pětadvacetiletý mladík z Jeseníků, přišel na Rychnovsko rovněž za prací. Bydlel přechodně na jedné rychnovské ubytovně. Na pokoji si kromě osobních věcí uložil „nádobíčko" k výrobě drogy.

Kriminalistům se přiznal, že si letos v lednu sehnal potřebné pomůcky včetně léků a pokoušel se vyrobit pervitin pro vlastní potřebu. Také on je již policii známý, z posledního výkonu trestu odnětí svobody se vrátil 30. prosince 2015. Po necelých dvou měsících na svobodě si tak vyslechl obvinění ze spáchání přečinů výroby a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu a pokusu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za které mu hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.

Narkomani nemusí bydlet na ulici

Do škatulky typického klienta profesionální organizace Laxus, která v rámci svého terénního programu pracuje s drogově závislými v okrese, zapadá výtečník z Jeseníků. „Bývá to muž, kolem devětadvaceti let, se základním nebo středoškolským vzděláním, který už několik let bere pervitin. Jen zřídka to bývá opium nebo heroin," říká Tomáš Janků z nejbližšího centra sídlícího v Ústí nad Orlicí.

„Většinou bydlí ve vlastním nebo pronajatém bytě, takže sociální situace uživatelů drog není taková, že by žili na ulici," vyvrací mýtus, že co uživatel drog, to troska bez domova, vedoucí centra Laxusu Tomáš Janků. Klienti jsou často registrováni na úřadu práce nebo mají příležitostná zaměstnání.
„Stává se, že naši klienti mají dluhy, nicméně nejedná se o dluhy takového charakteru, že by dosahovaly závratných částek a už se s tím nedalo nic dělat," dodává Janků. Soustavné užívání drog se odrazí na zdravotním stavu klientů, pracovníci Laxusu odhadují, že jeden až dva ročně zaplatí životem.
Laxus poskytuje své služby, například výměnu použitých injekčních stříkaček za nové nebo poradenství, ve dvanácti městech v kraji.

DROGY: Kriminalisté jsou v objasňování úspěšní

Rychnovsko – Kriminalisté v loňském roce šetřili na území rychnovského regionu celkem čtrnáct případů spojených s drogovou problematikou. Pochlubit se mohou vysokou objasněností. S výjimkou jediného se jim podařilo vyřešit všechny.

STATISTIKA ZA ROK 2015

1) Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy – § 283

9 trestných činů

9 trestných činů objasněno (100% objasněnost)

2) Šíření toxikomanie – § 287

1trestný čin

1 objasněný trest. čin = 100%

3) Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu (pro vlastní potřebu) – § 284

3 trestné činy

2 trestné činy objasněny

(66,67% objasněnost)

4) Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu – § 286

1 trestný čin

1 trestný čin objasněn (100% objasněnost)

Jaká je nejčastěji užívaná návyková látka v ČR?

Nejčastěji užívanou návykovou látkou v ČR je alkohol a cigarety, které jsou upraveny zákonem č. 379/2005 Sb. Postihuje zejména prodej a podání osobě mladší 18. let. Pokud se hovoří o nejčastější návykové látky, které jsou na seznamu zakázaných látek, tak se jedná o marihuanu a pervitin (metamfetamin) a extáze (amfetamin).