Ačkoliv před měsícem a půl Rada města Rychnov nad Kněžnou vyzvala zástupce občanského sdružení Emauzy ČR, aby vyklidili do konce měsíce dubna prostor objektu v Ekologické 515, nestalo se tak.

Bývalý azylový dům nejeví žádné změny a podle vedoucího provozu Petra Schoře zde stále vydávají potřebným šatstvo, spolupracují s potravinovou bankou a ubytovávají nemajetné osoby. „Zrovna jsme přijali dalšího člověka. Paní, kterou jsme ubytovali s jejími dvěma dětmi, od nás dostala byt v sousední Horákově vile a nemusela tedy do azylového zařízení v Broumově,“ sdělil Petr Schoř. Kolik je v současnosti v objektu ubytováno osob, nesdělil. Fakt, že sdružení nerespektuje rozhodnutí rady města, vysvětlil: „S městem stále jednáme.“

Občanské sdružení Emauzy ČR je ale nyní bez registrace na poskytování sociální služby dle zákona o sociálních službách. Výzva rady města vyklidit bývalý azylový dům vyplynula z právního rozboru nájemní smlouvy. „Právník města prověřil všechny okolnosti a dospěl k závěru, že smlouva je neplatná,“ sdělil starosta města Jan Skořepa v březnu.

„Objekt 515 má být vydán městu v souladu s usnesením rady města,“ potvrdil vedoucí odboru sociálních věcí městského úřadu František Vogl, s tím, že stanovisko města Rychnov nad Kněžnou, tedy vlastníka objektu, se nezměnilo. „Naši klienti, kteří by tam chtěli bydlet, riskují,“ upozorňuje případné zájemce o ubytování František Vogl.

„Náklady na bydlení našim klientům v azylovém domě můžeme hradit jen u registrovaných poskytovatelů této sociální služby,“ vysvětluje dále vedoucí odboru. V Rychnově nad Kněžnou není azylový dům funkční od 23. prosince loňského roku.

„Nyní cítíme potřebu čtyř až pěti míst pro ubytování mužů, více však máme žen a matek s dětmi v nouzi,“ podotkl František Vogl.

V minulém týdnu proběhlo u Okresního soudu v Hradci Králové další jednání ve sporu o statutární zastoupení občanského sdružení Emauzy ČR; jako současný statutární zástupce vystupuje nyní Radomír Rais. Tento spor trvá už od roku 2004 a soud měl vyřešit, zda je platná volba statutárních orgánů z 11. listopadu 2003, nebo volba z 13. února 2004.

Kdo ukončí spor?

„Poněkud paradoxní je, že odpověď na tuto otázku je dnes již bezpředmětná, jelikož od uvedených voleb uplynulo sedm let, přičemž statutární orgány občanského sdružení Emauzy ČR se dle stanov volí na čtyři roky. Jediným, kdo by mohl tento nesmyslný soudní spor ihned ukončit, je pan Rais, který jakožto žalobce je oprávněn vzít svou žalobu zpět. To však zatvrzele odmítá i přesto, že ani jedny z výše uvedených voleb nezakládaly funkci statutárního zástupce Emauz jemu: 11. listopadu 2003 byl totiž předsedou zvolen pan Zahradník a místopředsedou pan Stríž, který navíc později veřejně přiznal, že celá volba byla podvodná,“ uvedla ke sporu o Emauzy Hana Bláhová, současná předsedkyně o. p. s. Helpion a a bývalá předsedkyně o. s. Emauzy. „Osmadvacátého dubna 2011 soud řízení přerušil na čtyři měsíce za účelem pokusu o vyřešení sporu smírnou cestou. Naše strana v současné době pracuje na návrhu dohody, kterou panu Raisovi prostřednictvím právního zástupce v nejbližší době předložíme,“ dodala Bláhová.

„Naše konference z 11. listopadu 2003 byla platná, paní Bláhová říká nesmysly, statutárními zástupci jsme my – Rais se Zahradníkem,“ zdůraznil Radomír Rais s tím, že k důvodům nerespektování výzvy města k vyklizení objektu č. p. 515 si nepřeje se vyjádřit.

Iva Růžičková