Křik těchto chráněných ptáků je natolik známý, že jej mnoho lidí vnímá už jen podvědomě. Otázkou je, zda si jednou nevšimneme, že ho vlastně neslyšíme.

Rorýs obecný je i přes svůj zatím stále hojný výskyt u nás ohroženým druhem. Zejména v souvislosti s dotačním programem Zelená úsporám je populace rorýsů často diskutovaným tématem. Nejčastějším hnízdištěm těchto ptáků jsou větrací průduchy nebo jiné otvory na lidských stavbách. A v důsledku zateplování obytných panelových domů dochází k rapidnímu úbytku rorýsích hnízd.

Ačkoliv mapování populace rorýse obecného probíhalo naposledy v letech 2000 až 2003 a to jen velmi zevrubně, z podrobnějšího mapování na území hlavního města Prahy vyplynulo, že počet ptáků klesl mezi lety 1989 a 2000 až o 45%. Doposud chyběla především efektivní metodika pro registraci výskytu rorýsů, dá se však předpokládat, že se zrychlujícím se tempem zateplování jejich populace i nadále výrazně klesá. K představě o skutečném stavu populace rorýse má napomoci i projekt registrace hnízd na úrovni čísla popisného, jehož hlavním autorem je Lukáš Viktora z České společnosti ornitologické. „V roce 2008 probíhal pilotní ročník tohoto projektu v Praze, loni a letos už registrace probíhá na celém našem území. Práce závisí především na dobrovolnících, dnes s námi spolupracuje asi sto dvacet lidí z celé republiky,“ říká Viktora a dodává: „První data by měla být známa teď během srpna, hnízdění právě prochází poslední fází.“

Decimování rorýsích hnízd se snaží zabránit mj. i paragraf 48 zákona č. 114 o ochraně přírody a krajiny . V případě, že problematika výskytu a zachování hnízd není před zahájením zateplování stavby vyřešena, hrozí rovněž nepřiznání dotace, a v případě porušení zákona se může jednat o pokutu až do výše jednoho milionu korun u fyzické a dvou milionů u právnické osoby. V období mezi 20. dubnem a 10. srpnem, které je považováno za dobu hnízdění, se smí zateplovací práce na budovách s prokázaným výskytem hnízdišť provádět pouze, pokud krajský úřad udělí výjimku.

Firmy na Rychnovsku a Královéhradecku však zateplují i přes léto. „Provádíme práce na činžácích u hlavní silnice, rorýsi tam nejsou, nejspíš by tam moc klidu na hnízdění neměli,“ uvedla nejmenovaná zaměstnankyně kostelecké stavební firmy. „Ještě jsme se při prohlídkách domů s žádným jejich hnízdem nesetkali,“ potvrdil shodnou zkušenost Marek Bramse z firmy z Hradce Králové.

(řek)