Podle prvních informací přišly do kontaktu s neznámou látkou tři osoby. Z úřadu byli evakuováni všichni zaměstnanci. 

"Městský úřad se řídil pokyny hasičů a Policie ČR. Zaměstnanci opustili budovu a do práce se dnes již nevrátí. Případ je v šetření, čekáme na výsledky analýzy neznámé látky a vyšetřování, což je v kompetenci hasičů a Policie ČR," uvedl mluvčí dobrušského městského úřadu Leoš Dragúň.

Na místo byly vyslány dvě profesionální jednotky hasičů z Dobrušky a Rychnova nad Kněžnou, kteří prostor kolem úřadu obehnali páskou a připravili ve vytyčené zóně dekontaminační stanoviště.

"Dva příslušníci se následně oblékli do speciálních ochranných oděvů, obálku s látkou vyzvedli, zajistili a uložili do ochranných obalů. Takto byla připravena na transport do laboratoře Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany v Kamenné u Příbrami, kde bude podrobena analýze. Z úřadu bylo evakuováno celkem patnáct osob. Tři osoby, které měly přijít do kontaktu s neznámou látkou, hasiči dekontaminovali. Stejně tak byly dekontaminovány prostory úřadu. Zároveň provedly jednotky v místě nálezu měření radioaktivity, přístroje však přítomnost žádných radioaktivních látek neukázaly," uvedla mluvčí hasičů Martina Götzová. 

O situaci byli vyrozuměni zástupci samosprávy, krajské hygienické stanice i Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Na místě spolupracovali hasiči s Policií ČR, se kterou bude dále koordinován další postup na základě výsledků chemické expertízy.

Jak informoval Leoš Dragúň krátce po 15. hodině, výsledky analýzy nakonec prokázaly, že látka byla nezávadná. Zaměstnanci úřadu se tak mohou vrátit ve středu do práce.