Po zjištění veškerých škod všichni obyvatelé přiložili ruce k dílu a začali svoji obec obnovovat. Nejenže odstranili všechny škody, ale ještě jí přidali na kráse. Tak se i stalo, že již v roce 2001 byla obec vyhlášena Vesnicí roku Královéhradeckého kraje.

Přesto Skuhrováci neusnuli na vavřínech a pustili se do dalšího vylepšování. Díky iniciativě představitelů obce a jejich schopnosti uspět se žádostmi o spolufinancování předkládaných projektů z programů INTERREG IIIA, bylo možno zrealizovat nejeden projekt. Připomeňme hlavně ten, který umožnil založit v tak malé obci jako je Skuhrov nad Bělou informační centrum (sídlí v budově obecního úřadu, na snímku).

Projekt Nová tvář informačních center zrealizovala nesmírným úsilím Miroslava Šabatová. Od dubna 2006 poskytuje skuhrovské informační centrum služby turistům. A to nejen českým ale i zahraničním.

Turisté i místní občané v infocentru naleznou propagační materiály, mohou si zakoupit pohlednice, keramiku, turistické známky, turistické vizitky. Mají možnost využít internet, okopírovat potřebný dokument, zjistit autobusové i vlakové spojení, ale hlavně získat informace o pamětihodnostech Podorlicka, o přírodních zajímavostech Orlických hor. Návštěvník zde zjistí trasy na výlet, možnosti ubytování, najde tu průvodce obcí.

V roce 2008 obdrželo Informační centrum od České centrály cestovního ruchu – CzechTourism certifikát Oficiální turistické informační centrum. Zařazení do databáze oficiálních informačních center je spojeno se splněním předepsaných povinností vůči Centrále cestovního ruchu. Každoročně jsou prováděny pověřenými pracovníky kontroly, při kterých se ověřuje, zda TIC splňuje podmínky pro opětovné přidělení certifikátu na další rok.

Turistické informační centrum spolupracuje se všemi informačními centry destinace Orlické hory a Podorlicko (Agentura CzechTourism a Evropská komise vyhlásily soutěžní projekt, jehož úkolem bylo zviditelnit méně tradiční turistické destinace. Ročník 2009 byl věnován chráněným územím. (os)