Nová alej stromů původních druhů regionu vzniká v okolí města díky záslužné činnosti dobrovolníků z Hnutí Brontosaurus a Hnutí Duha Podorlicko. Právě ti o uplynulém víkendu vysázeli podél polní cesty u silnice mezi Solnicí a Bryzhradcem stovku takových stromků. Vytvořena tak bude alej sloužící jako úkryt pro ptáky, drobné hlodavce a hmyz. Zároveň bude plnit funkci větrolamu a bude chránit před větrnou erozí.

Sedm dobrovolníků ze všech koutů celé České republiky si v pátek k večeru dalo dostaveníčko v obci Lupenice, aby již od sobotního rána mohli pracovat ve vymezeném prostoru. „Už dříve vznikl nápad vysadit alej coby biokoridor pro ptáky v Pěčíně. Chtěli jsme ji dokončit, ale jsou určité problémy s vlastníky potřebných pozemků, tak jsme se rozhodli pokračovat u Solnice. Volali nám i další zájemci, ale kvůli kapacitě jsme je bohužel museli odmítnout,“ řekla organizátorka a členka Hnutí Brontosaurus Monika Kašparová.

V nezbytných činnostech pro zasazení stromu se všichni poctivě střídali. Chybět nesměly motyky, kladívka ani dřevěné latě určené k ukotvení. Po vsazení do zeminy byl proti riziku ničení okolní zvěře každý ze stromů zabezpečen válcovitým mřížovým pletivem. Všeobecně při práci vládla uvolněná atmosféra, neboť kromě dobrovolné činnosti pro přírodu šlo přece jenom především také o zábavu.

Zatímco v první polovině sobotního dne se dobrovolníci věnovali zaplňování volných míst u cesty novými stromky, odpoledne skupinu čekal výlet po nově vytvořené naučné stezce U Císařské studánky poblíž obce Bělá. „Stezka vznikla vloni, a je trochu specifická tím, že je krátká, řádově ve stovkách metrů. Moc času tedy nezabere, je to hlavně o čtení. Je na ní dvanáct panelů, od každého je ke každému vidět, ty ovšem neseznamují lidi s nějakou zvláštností přírody, ale s úplně běžnými věcmi, se kterými se setkávají každý den,“ přiblížil Vasil Hutník, správce lesů obce Solnice a lesoochranář z Hnutí Duha Podorlicko, jenž se ujal role průvodce.

„Cesta je připojená na běžnou turistickou stezku v prostoru mezi Solnicí a Ještěticemi. Tabule seznamují s běžnými ekosystémy krajiny okolí Solnice, jako je květnatá louka, která se tam naštěstí zachovala, ale zároveň se píše i o běžné louce, kterou obhospodařují zemědělci. Druhově je třeba chudá, ale i tam jsou některé zajímavé rostliny,“ nastínil Hutník před tím, než se na stezku vypravil s dobrovolníky. „Tihle pracovníci jsou z jiných krajů, takže zdejší krajinu vůbec neznají. Setkají se proto s místní běžnou přírodou,“ dodal.

Večer byli účastníci akce zasvěcováni do pečení kváskového chleba a žaludových placek podle starých receptur. Víkendovka byla součástí programu Akce Příroda Hnutí Brontosaurus, který propojuje dobrovolnickou práci pro přírodu, zážitkový program a neformální vzdělávání. „Byla bych ráda, kdyby si lidé více všímali starých sadů, a kdyby nekáceli stromy u silnic, pokud to není vyloženě nutné,“ uzavřela Monika Kašparová.