Terénní pracovnice občanského sdružení Romodrom, přestrojené do kostýmu vodníka a vodnice, měly pro děti i jejich rodiče, kteří je doprovázeli, připravené stanoviště se zábavnými soutěžemi u Ivanského jezera. Za účast na zábavné akci občanské sdružení Romodrom získalo od společnosti Matrix finanční dar v hodnotě 1500 Kč na nákup výtvarných a sportovních potřeb, vhodných pro výchovnou aktivizační činnost, kterou v sociálně vyloučených lokalitách pracovnice s dětmi a mládeží vykonávají. Z darovaných financí mají v plánu dětem zakoupit míče a výtvarné potřeby.

Celodenní akce byla úspěšná, navštívilo ji více než 230 dětí z Rychnova nad Kněžnou a blízkého okolí. Máme radost, že se „Pohádkového putování lesem Včelným“ spolu s našimi terénními pracovnicemi mohly zúčastnit i děti ze sociálně znevýhodněných rodin, se kterými pracujeme.

Zajištění terénní práce na území Královéhradecka je podpořeno z krajského individuálního projektu Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji II.

Lenka Matoušková