Jaké služby obecně prospěšná společnost poskytuje?
Obecně prospěšná společnost Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou poskytuje terénní pečovatelské služby, služby denního stacionáře a služby domácí zdravotní péče, půjčování kompenzačních pomůcek a koordinuje činnost Klubu seniorů.

Pečovatelskou službu lze nabídnout jak v penzionech s byty zvláštního určení „Jaruška, Anežka a Eliška“, tak v domácnostech našich klientů v Rychnově nad Kněžnou a nejbližších obcích.

Byty s pečovatelskou službou jsou určeny pouze pro osoby, které potřebují pomoc druhé osoby při vedení domácnosti a při péči o vlastní osobu. Tyto byty nelze v žádném případě přidělit občanům, kteří řeší bytový problém svůj nebo své rodiny. Na základě naší praxe se ukázalo, že obsazování bytů s pečovatelskou službou, zejména v penzionu Jaruška, občany, kteří splňují kritéria potřebnosti, je čím dál obtížnější. Důležitou roli zde totiž hraje fakt, že pečovatelky Sociálních služeb navštěvují denně včetně večerních hodin své klienty po celém území města Rychnov nad Kněžnou a v nejbližším okolí a tento režim klientům velmi vyhovuje, takže nemají zájem se stěhovat do bytů s pečovatelskou službou. Proto jsme mohli nabídnout městu Rychnov nad Kněžnou asi dvaadvacet bytů v penzionu Jaruška, které se využijí pro jinou cílovou skupinu nájemníků.

Mění se nějak potřeby a požadavky klientů?
Ustupuje zájem o pouhý úklid domácnosti, který si klient snáze zajistí prostřednictvím své rodiny, a zvyšuje se zájem o komplexní péči. To znamená o péči osobní, péči o stravování, péči o domácnost, a to vše kombinované s péčí zdravotní, kdy pečovatelky společně se zdravotními sestrami domácí zdravotní péče umožní našemu klientovi v klidu dožít v domácím prostředí.

V dnešní době rodinní příslušníci nejvíce ocení, když je o maminku či tatínka postaráno v době, kdy oni sami jsou v práci. Na tuto službu je možno využít buď pečovatelek přímo v domácím prostředí nebo zařízení denního stacionáře „Domovinka“ od pondělí do pátku v čase od 6 do 18 hodin. Sem jsou klienti denně přiváženi buď rodinou nebo služebním automobilem za doprovodu personálu. Klienti tráví v Domovince dohodnutý čas tím, že se účastní jednoduchého společného programu, mohou si číst nebo listovat v denním tisku, sledovat televizi, odpočívat na lůžku, popřípadě jít na procházku v doprovodu personálu. Každopádně pečovatelka vždy respektuje možnosti a přání klienta.

Stále je málo známé, že kromě sociálních služeb společnost provozuje i domácí zdravotní péči.
Zdravotní sestřičky naší domácí zdravotní péče pomáhají všem nemocným občanům každé věkové skupiny tím, že jim například ošetří a převážou rány, aplikují injekce, ale ve spolupráci s praktickým lékařem se postarají i o pacienty v terminálním stádiu (péče o umírajícího).

Sestry domácí zdravotní péče také zajistí rehabilitační péči. Služby domácí zdravotní péče jsou předepisovány ošetřujícím lékařem a úkony jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Podporu podobným službám poskytuje také projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II, který je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky, jehož realizátorem je město Rychnov nad Kněžnou.

za realizační tým projektu
Dagmar Serbousková