Osoby s postižením se mohou ucházet o místa v košíkářské i keramické dílně. Náplní jejich činnosti by bylo pletení z vrbového proutí popřípadě odlévání a čištění keramiky. Znalost práce na hrnčířském kruhu je vítána, ale k dispozici jsou i rekvalifikační kurzy od úřadu práce. „Do obou dílen můžeme přijmout po dvou lidech. Kromě zdravotního postižení se k nabízené práci neváží žádná zvláštní kritéria. Není tedy nutné, aby měl zájemce trvalý pobyt na Rychnovsku,“ uvedl Vladislav Bukáček z občanského sdružení Neratov. To hledá personál i pro svůj obchod v Neratově.

V rámci kapacitních možností je zaměstnancům sdružení k dispozici i chráněné bydlení v Neratově. „V současnosti máme čtyři volná místa, ale některá z nich se mají v dohledné době obsadit,“ řekla Klára Kadlecová, vedoucí chráněného bydlení v Neratově. Pro klienty, na něž se s ubytováním nedostane, je k dispozici speciální autobusová linka ze Žamberka nebo pravidelné spoje z ostatních směrů.