„Předpokládané náklady na obchvat Černíkovic – Domašína jsou 135 milionu korun. Bylo již vydáno stavební povolení a probíhá příprava výběrového řízení na zhotovitele stavby. Realizace stavby je naplánovaná na roky 2019 až 2020,“ uvedl mluvčí Krajského úřadu královéhradeckého kraje Michal Friček.

„Velký provoz tu dělá automobilka. Je to kamionová doprava a nejstrašnější je to při střídání směn. Protože v Domašíně mám firmu, vím, jak je to složité v tu dobu vyrazit na silnici traktorem,“ říká Václav Hlaváček, který v Domašíně provozuje ovocnářství.

Podle něho si místní určitě oddechnou. V brzké zahájení stavebních prací doufá i Zdenka Jedlinská, starostka Černíkovic, pod něž Domašín spadá.

„Jsme rádi, že bylo v našem územním plánu pamatováno na to, aby obchvat byl. Pozemky jsou vykoupené a uskutečnilo se jednání se zemědělci s tím, že od října by se mělo začít kopat,“ doplňuje informace Zdenka Jedlinská.

Přeložka se plynule napojí na stávající silnici II/321. Výstavba okružní křižovatky pak zajistí příjezd do obce Domašín a dojde k napojení na silnici III/3205 a směr Černíkovice.

V roce 2020 se předpokládá i dokončení první etapy obchvatu Opočna.

„U obchvatu Doudleb nad Orlicí je předpokládaný začátek výstavby v roce 2020 a dokončení v roce 2022,“ uvádí mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

V tomtéž roce má být podle informací kraje hotový obchvat Solnice v délce 1,7 kilometru. Předpokládané náklady jsou 464 miliony korun. Nyní se dokončují projektové práce na dokumentaci pro stavební povolení.