Rychnovský deník zjišťoval, jaká je v Lipovce momentální situace. „Žádné stížnosti jsme během posledního roku neřešili. Nevím však, zda se situace v Lipovce natolik zlepšila, nebo si lidé v okolí zvykli a přestali si stěžovat," říká Hana Synková, vedoucí oddělení životního prostředí na rychnovské radnici. Případy týkající se problematiky týrání zvířat v nedávné době řešit nemuseli.
Na přelomu roku se ocitli v ohrožení psy a kočky v Dobrušce a v Opočně. V centru města F. L. Věka někdo do nakrájeného salámu nastrkal hřebíky a nebezpečné kousky uzeniny pohodil na trávník, kam lidé často chodí se svými domácími mazlíčky.

Opočno před čtyřmi lety znepokojily případy úmyslných otrav a fyzického napadání koček. Od té doby se zdálo, že vše utichlo, ale na konci loňského roku obdrželi na městském úřadu oznámení o usmrcených kočkách střelnou zbraní a dalších, které střelná poranění naštěstí přežily.
V obou posledních případech policie nic nešetřila. „Žádné oznámení se k nám nedostalo, takže jsme je neprověřovali," uvedla Alena Kacálková, mluvčí rychnovské policie.

Zákon na ochranu zvířat proti týrání říká, že nikdo nesmí bez důvodu usmrtit zvíře. Pokud je viník přistižen, je zbabělý čin trestán vysokou pokutou a zároveň umožňuje vymáhání úhrady léčebných výloh spojených se záchranou zvířete.
V Rychnově nad Kněžnou si pochvalují zavedení čipování psů. „Funguje nám už třetím nebo čtvrtým rokem. V minulém týdnu jsem se byla podívat v útulku v Klečkově a právě díky čipování se nám do něj dostává mnohem méně pejsků," konstatuje Jana Drejslová, místostarostka Rychnova nad Kněžnou.

Jak lze pomoci?

Lidé, kteří chtějí pomoci týraným zvířatům, jsou často bezradní. Nevědí, jak podniknout konkrétní kroky.
Především by měli zvážit celkovou situaci, kterou zjistili. Obvykle je potřebné přivolat pomoc veterinárního lékaře, ale nemusí to být pravidlem, právě tak oznámení úřadům může pomoci, ale někdy je možné řešení bez tohoto kroku.
Pokud to situace dovoluje, měli by se snažit neutrálně promluvit s člověkem, který se zvířetem špatně zachází, a vysvětlit mu, že zvíře jeho jednáním trpí. Mnoho lidí si chybné jednání vůči zvířatům neuvědomuje. Pokud se stav zvířete jeví vážný, nemělo by se odkládat přivolání veterinárního lékaře. Pomoci může i Policie ČR a místní samospráva.

Úřední místa, kde lze případ týrání zvířete ohlásit:
- orgány veterinární správy
- obecní (městské) úřady
- Policie České republiky nebo městská policie