Poselstvím této iniciativy je prosazování svobody vyznání, vzájemné tolerance ve společnosti a podpoření solidarity se všemi obětmi pro víru ve světě. Červená barva symbolizuje utrpení lidí. Ve čtvrtek pak v královéhradeckém Novém Adalbertinu v kapli sv. Vojtěcha v druhém patře začnou od 14 hodin modlitby za mír, pronásledované pro víru a SOS modlitby.