Město Boží Dar ovládlo kategorii obcí do jednoho tisíce obyvatel a ve třetí kategorii, obce nad deset tisíc obyvatel, byla na první příčce vyhlášena Litomyšl. V třídění odpadů, zvláště pak těch obalových, se obyvatelé České republiky stále zlepšují.

Aktuálně má možnost třídit své odpady 99 procent obyvatel a 73 procent jich tak činí. Letos města a obce poměřily své síly v třídění již po čtrnácté.