Již od soboty budou uzavřeny na hlavním tahu v Týništi dva jízdní pruhy a doprava bude řízena kyvadlově. Proto si zde řidiči budou muset dát větší pozor.

A to vše kvůli již v pořadí druhému supermarketu, díky němuž se začal stavět kruhový objezd. Součástí výstavby bude také obchod s oblečením a samozřejmě parkoviště pro automobily.

„V současné době je už postavena hrubá stavba a do konce listopadu by měl být market dostavěn,“ řekla Ilona Palánová ze stavebního úřadu v Týništi, která však dodává, že s výstavbou nemá město nic společného, jelikož se nejednalo o městské pozemky.

„Pozemky koupil soukromý subjekt, který se stavbou supermarketu začal asi před měsícem,“ dodala Ilona Palánová.

Díky novému supermarketu se však město dočká i nové a tolik potřebné okružní křižovatky. Výjezd z Mostecké ulice na hlavní silnici byl díky velkému provozu mnohdy velmi obtížný. „O výstavbě kruhového objezdu v tomto místě bylo v jednáno už dávno, avšak bude postaven až díky investorovi supermarketu, protože bez „kruháku“ by tam market nemohl vůbec být,“ vysvětlila Palánová.

Výstavbu kruhového objezdu má jakožto obec s rozšířenou působností na starosti odbor dopravy a silničního hospodářství v Kostelci nad Orlicí, přestože se staví na pozemcích Týniště nad Orlicí. A to proto, že Týniště nemá na tuto stavbu speciální úřad.

„S výstavbou se začalo zhruba před týdnem a uzavření silnice je naplánována do půlky listopadu,“ řekl Vlastimil Šmol, referent odboru doprav a silničního hospodářství v Kostelci. „Stavba je rozdělena na tři etapy, aby nedošlo k úplné uzavírce silnice,“ dodal Šmol.

Již nyní je však na začátku omezení provozu umístěna tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky a také dopravní značky usnadňující provoz.

Stavba je situována u frekventované komunikace I/11, která spojuje města Hradec Králové a Ostravu. Na tuto silnici bude také napojena areálová komunikace supermarketu.

Jak dlouho omezení potrvají

- 1.etapa 20. 9. – 30.9. 2011
uzavřen jeden jízdní pruh, doprava vedena ve volné části vozovky ve dvou jízdních pruzích obousměrně
- 2. etapa 1. 10. – 20. 10. 2011
uzavřeny dva jízdní pruhy, doprava vedena ve volné části vozovky v jednom jízdním pruhu kyvadlově a řízena světelným signalizačním zařízením
- 3. etapa 21. 10. – 15. 11. 2011
uzavřeny dva jízdní pruhy, doprava vedena ve volné části vozovky (již po vybudované stavbě) v jednom jízdním pruhu kyvadlově a řízena světelným signalizačním zařízením

- Délka částečně uzavřeného úseku: cca 100 metrů
- Průjezd nadměrných nákladů: není vhodný, zúžení jízdních pruhů, průjezd stavbou

- Po dobu uzavírky bude omezeno dopravní napojení na silnici II/305. Po celou dobu uzavírky nebude možné dopravní napojení na místní komunikaci ulici Mostecká