Týniště plánuje mimoúrovňové křížení, zapeklitou situaci by mohl vyřešit plánovaný podjezd.

O stavební akci za více než 200 milionů korun město v současné době jedná se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC).
„Jako nejvhodnější variantu mimoúrovňového křížení zastupitelstvo schválilo podjezd v kombinaci s přejezdem. Pro nákladní dopravu by totiž měl být upraven pro zvýšení efektivnosti železniční přejezd u bývalého závodu Elitex. O všem ale zatím jednáme se SŽDC," prozradila starostka Týniště Jana Galbičková.

Mimoúrovňové křížení tak nahradí hlavní železniční přejezd v ulici T. G. Masaryka, který bude zrušen. Má zde vzniknout i nový bezbariérový podchod pro chodce.

„Návrh stavby bude na základě zpracované studie zahrnut do připravované aktualizace Studie proveditelnosti zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice. Podmínkou náhrady stávajícího železničního přejezdu mimoúrovňovým křížením je zrušení železničního přejezdu přes ulici T.G. Masaryka," vysvětlil již dříve Deníku tiskový mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Na dopravu ve městě u Vodárenské věže si stěžují i místní obyvatelé. U přejezdu totiž musí neustále čekat, tvoří se zde kolony až do středu města, auta stojí až k sídlišti u Dubu. Podle vedení města neustálé čekání a blokující dopravu vyřeší podjezd. Kvůli rozvoji automobilového průmyslu se má doprava na železnici do budoucna ještě zvýšit, to by znamenalo ještě složitější a zdlouhavější průjezd městem. Železniční tratě v úseku Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice jsou důležitou spojnicí závodu Škoda Auto v Kvasinách.

„Zaznamenali jsme na vlastní kůži, jak modernizace těchto tratí realizovaná SŽDC zasahuje do našich každodenních životů. Zároveň se v nejbližším horizontu předpokládá navýšení provozu železniční dopravy právě směrem Týniště n.O . – Solnice a zpět. Dle studie proveditelnosti by také v úseku Velký Osek – Hradec Králové – Choceň mohlo dojít k nárůstu z cca 18 až na cca 47 pravidelně jedoucích nákladních vlaků denně," vysvětluje starostka Týniště nad Orlicí Jana Galbičková.

Odhadovaná výše investice se pohybuje v řádu 200-250 milionů korun. O financování mimoúrovňového křížení město zatím jedná. SŽDC by mohlo být významným investorem mimoúrovňového křížení za současné finanční spoluúčasti města.

Plánovaný vznik podjezdu, který nahradí zrušený přejezd v ulici T. G. Masaryka, je ale běh na dlouhou trať. S modernizací železnice v Týništi by se mohlo začít zhruba za pět až sedm let. Předpokládaný termín dokončení mimoúrovňového křížení je v roce 2026. Podle místních se však jedná o stavbu, bez které by mohli zdejší obyvatelé do budoucna jen těžko fungovat.