Centrum poskytující služby seniorům a osobám se zdravotním hendikepem obdrželo nový vůz v rámci projektu Sociální automobil. Ten funguje po vzoru evropských měst již dvacet let, za tu dobu Kompakt předal v České republice na stovky vozidel. Geriatrické centrum získalo v celkovém pořadí již 817. automobil.

„Ve většině sociálních zařízení pečujících o seniory či hendikepované je vozový park ve velmi špatném technickém stavu a vozidla neodpovídají standardům pro přepravu nemocných. Tato zařízení pak mohou získat nové auto jen prostřednictvím charity či sponzorství, což ale nepřichází každý den, proto jsme se rozhodli vzít situaci do svých rukou a nějak pomoci těm, kteří to skutečně potřebují,“ vysvětluje jednatel společnosti Kompakt Miroslav Káninský.

Na financování vozidla se podílelo asi 46 subjektů napříč obory od velkých firem až po nejmenší jednotlivce z místních obyvatel i přilehlého okolí.

Z Neratova.
V Neratově se otevře most, vede k novým turistickým cílům na polské straně